.

..

..

..

..

Despre Prut Invest

Centrul Prut Invest, oferă servicii de consultanţă şi asistenţă pescarilor şi comunităţilor pescăreşti din zona eligibilă în domeniul economico-financiar, marketing, management, comerţ, contabilitate etc. 

În cadrul Centrului Prut Invest activează studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Aceşti studenţi, care provin din zona eligibilă, oferă, împreună cu experţii centrului, consultanţă şi asistenţă în implementarea activităţilor proiectului.

Crearea Centrului Prut Invest a avut la bază următoarele considerente:

  • nivelul scăzut de conştientizare cu privire la specificului local pescăresc al zonei Prut-Dunăre (existenţa unor informaţii incomplete scoase din context, interpretate greşit) constatate în rândul grupurilor ţintă;
  • accesul dificil la informaţie cu privire la demararea unei afaceri în domeniul pescuitului şi al activităţilor complementare pentru membrii grupurilor ţintă şi pentru membrii comunităţilor din zona pescărească;
  • numărul foarte redus de materiale de informare şi documentare adecvate, care să fie adaptate nivelului de pregătire al grupului din zona eligibilă, astfel încât să faciliteze realizarea unor documentaţii tehnico-economice de calitate care să permită demararea unor afaceri în domenii complementare pescuitului viabile;
  • numărul redus de evenimente publice şi acţiuni dedicate pescarilor şi comunităţilor pescăreşti cu privire la oportunităţile de dezvoltare economice prin utilizarea resurselor existente la nivel local;
  • rolul pe care îl joacă în comunităţile locale de pe malul Prutului şi credibilitatea de care se bucură „persoanele resursă” ca grup ţintă – studenţii economişti din zona eligibilă;
  • potenţialul de multiplicare al grupurilor ţintă care pot asigura diseminarea cât mai largă a informaţiilor şi serviciilor pe care le vor oferi în cadrul activităţilor organizate prin proiect şi în cadrul centrului Prut Invest;
  • lipsa resurselor financiare şi lipsa expertizei necesare realizării unor documentaţii tehnico-economice de calitate ce pot fi utilizate în obţinerea unor finanţări pentru pescari sau membri ai comunităţilor pescăreşti;
  • lipsa unor servicii şi structuri de sprijin în afaceri pentru activităţile economice specifice pescuitului sau complementare acestuia, ţinându-se cont şi de specificul situaţiei locale şi de particularităţile acestui tip de activităţi;
  • capacitatea unora dintre grupurile ţintă de a fi cooptate în acţiuni viitoare organizate la nivelul întregii zone pescăreşti;
  • nevoia pescarilor şi comunităţilor pescăreşti de a dezvolta activităţi economice care să diversifice şi să pună în valoare competenţelor şi abilităţilor deţinute pentru derularea activităţilor de pescuit.